Get Adobe Flash player


MAGET MM COMPANY
Preduzeće MAGET MM COMPANY iz Bele Palanke je nastalo na osnovama porodičnog preduzeća MAGET koje datira na tržištu od 1989 godine. Kao malo razvojno preduzeće, u početku se bavilo samo proizvodnjom ultrazvučne opreme. Sa svega dva zaposlena i osnivačima Ivanom i Slađanom Petrović u prostorijama od 30 kavadrata proizvodilo je sofisticiranu, za taj period, naprednu tehnologiju svetskog kvaliteta. Godine 1998 osnivač i kostruktor mašine za ultrazvučno pranje flaša, stakloper, konstruisane 1995, Ivan Petrović, dobija zvanično atest da mašina ispunjava tada sve potrbne zahteve od strane zavoda za zaštitu zdravlja, mašinskog fakulteta i instituta za zaštitu na radu. Od tog trenutka tada malo preduzeće MAGET počinje da se naglo razvija, povećava svoje proizvodne kapacitete, povećanjem proizvodnog prostora, zapošljavanjem stručnih kadrova i kupovinom savremenijih mašina. Krajem 1998 godine na sajmu tehnike dobija priznanje za mašinu za pranje flaša tipa stakloper, PROIZVOD ZA 21. VEK. Godine 1999 ultrazvuk primenjuje i u auto industriji u saradnji sa preduzećem Markoni AG iz Niša ( koji je i danas značajni saradnik preduzeća MAGET MM COMPANY ) konstruiše mašinu za čišćenje električnih dizni i do danas su izašle ukupno četiri generacijska modela, 2002, 2005 i 2011.Godine 2002, na zahtev pekare Klas Konstruiše i proizvodi mašinu za pranje gajbi u pekarskoj industriji, koja će kasnije biti modifikovana i prilagođena za mesarsku i voćarsku industriju. Maget mm company je osnovano 2007 od strane Miloša Petrovića.Danas ono zapošljava 10 stručno i visoko kvalifikovanih radnika, kako iz oblasti mašinstva tao i iz oblasti elektronike. U savremenom poslovnom objektu sa više od 600 kvadratnih metra poriozvodi opremu kako za domaće tako i za inostrane kupce.Prošle, 2010 godine je potpisala značajan ugovor sa Švajcarskom, svetskom kompanijom iz oblasti ultrazvuka MPI ULTRASONICS o proizvodnji i izvozu ultrazvučnih kada na inostrano tržište.Trenutno se za izvoz proizvede oko 30 % od ukupne proizvodnje sa tendencijom naglog porasta.

VIZIJA:

Vizija Maget MM Company je da bude značajna regionalna kompanija u JugoistočnojEvropi, operativno izvrsna, dugotrajna, profitabilna i prepoznatljiva po savremenom dizajnu i evropskim standardima kvaliteta.

MISIJA:

Misija Maget MM company, satkana je u lepoti detalja kojim korisnik pokreće svoje izvore energije, tehnolohije, dizajna I kvaliteta proizvoda.

CILJEVI:

a) Dugoročni ciljevi - desetogodišnji:
 • 1. 1. Da Maget MM Company zadrži lidersku poziciju u Srbiji u proizvodnji ultrazvučne opreme za čišćenje u industriji i održavanju.
b) Srednoročni ciljevi – petogodišnji:
 • 2.1. Zadržati lidersku poziciju u Srbiji u proizvodnji ultrazvučne opreme za čišćenje u industriji i održavanju.
  • 2.1.1. Fizičko, kvantitativno i kvalitativno narastanje preduzeća:
   • 2.1.1.1. Uvodjenje nove delatnosti: Trgovina sa sredstvima za odmašćivanje, čišćenje i dezinfekciju.
   • 2.1.1.2. Proširenje proizvodnih kapaciteta
    • 2.1.1.2.1. Proširenje postojeće zgrade za proizvodnju za 100 % površine
    • 2.1.1.2.2. Nabavka novih mašina, uredjaja i alata
    • 2.1.1.2.3. Nabavka nove merne opreme
   • 2.1.1.3. Uspostavljanje pune tehničke podrške kupaca u postprodajnom period (monitoring, servisiranje, konsalting i obuka)
   • 2.1.1.4. Uspostavljanje sistema skladištenja sirovina, repromaterijala, rezervnih delova, potrošnog materijala, trgovačke robe i gotovih proizvoda
    • 2.1.1.4.1. Dogradnja jedne nadstrešnice za skladištenje gabaritnih sirovina i repromaterijala
    • 2.1.1.4.2. Adaptacija postojećeg podruma zgrade za proizvodnju za potrebe skladištenja
    • 2.1.1.4.3. Uredjenje 2 (dve) prostorije na spratu zgrade proizvodnje za smeštaj rezervnih delova (r/d) i potrošnog materijala (p/m) srednje i male veličine
    • 2.1.1.4.4. Slaganje predmeta skladištenja i formiranje skladišne dokumentacije i evidencije
   • 2.1.1.5. Proširenje sadašnjih transportnih kapaciteta
    • 2.1.1.5.1. Nabavka 1 motornog vozila za tehničku podršku (mobilni servis)
   • 2.1.1.6. Proširenje postojećeg sistema IT
    • 2.1.1.6.1. Nabavka sredstava hardvera
    • 2.1.1.6.2. Nabavka softvera za upravljanje srednjim preduzećem sa 4 do 6 modula
   • 2.1.1.7. Proširenje i osavremenjavanje postojećeg sistema tehničke zaštite objekata i preduzeća
    • 2.1.1.7.1. Nabavka i ugradnja
   • 2.1.1.8. Stručno osposobljavanje i usavršavanje postojećeg kadra
   • 2.1.1.9. Prijem u stalni radni odnos novog kadra
  • 2.1.2. Usvajanje najmanje 2 nova proizvoda godišnje u oblasti ultrazvučne opreme za čišćenje u industriji i održavanju
  • 2.1.3. Pronalaženje po najmanje 2 nova kupca godišnje u Rusiji i Italiji od 2012. i po najmanje 5 novih kupaca u Srbiji od 2011. godine
  • 2.1.4. Povećanje ukupnog prometa na kraju 2015. godine za 100 % u odnosu na 2010. godinu
  • 2.1.5. Uspostavljanje nove sistematizacije radnih mesta, poslova i radnih zadataka i novog sistema plata i zarada
  • 2.1.6. Implementacija i sertifikacija SMK prema ISO 9001:2008
  • 2.1.7. "CE označavanje" najmanje jednog proizvoda godišnje
  • 2.1.8. Izdvajanje do 5 % neto prihoda godišnje za realizaciju marketinških aktivnosti koje će dati povećanje ugleda firme za 10 % i rast ukupnog prometa za 5 % godišnje
  • 2.1.9. Uključivanje u najmanje 1 projekat pomoći lokalnoj zajednici godišnje u iznosu od najmanje 200 evra