Get Adobe Flash player

HC20
Uređaj za ručno pranje delova motora
Uređaj je namenjen za ručno pranje delova motora., proizveden je od nerđajućeg čelika Č4580 (prohroma) i plastificiranog lima.

Uređaj sadrži:
1.Radnu kadu od neržajućeg čelika
2.Posudu od 20 litra
3.Ormana sa vratima i unutrašnjom horinzotalnom pregradom
4.Postolje
5.Crevo sa četkom
6.Pripremnu grupu, sigurnosti ventil, regulator pritiska

Materijal:
- Plastificirani lim
- Nerđajući čeli Č4850 ( prohom )

Garantni rok je 24meseci
HC20
Dimenzije