Get Adobe Flash player

SD 60/120/200
Peć za spaljivanje otpada organskog porekla
Na teritoriji Srbije godišnje se "proizvede" približno 60.000 -70.000 tona otpada životinjskog porekla, od kojih se propisno sanira svega oko 25-30%. U celoj Srbiji postoji samo pet kafilerija koje "zbrinjavaju" ovaj otpad zato klanice, kao zagađivači, otpad koji nastaje pri klanju stoke i preradi mesa bacaju gde stignu ili odvoze na gradske deponije. Životinjski otpad organskog porekla je opasan, izvor je mnogih bolesti koje se sa životinja mogu preneti na ljude i izazvati epidemije širih razmera.
Odlaganje kostiju u kafilerijama je obično skupo a veliki problem je nedostatak kafilerija, Vojvodina ima tri, a ostatak Srbije samo dve kafilerije za preradu odpada.
Kako Spaliti kositi bez gubitka novca i istovremeno smanjiti troškove zagrevanja vode? Prosto, spalionice tipa SD su peći za spaljivanje otpada organskog porekla sa izmenjivačem toplote za zagrevanje tople vode. Napravljene su od šamotnih cigli, dobro izolovane izolacionom ciglom i izolacionim panelima koji izdržavaju temperature do 1800°C. Spoljašnji oklop je napravljen od kotlovskog lima debljine do 5mm. Sve peći su opremljen digitalnim kotrolama temperature i automatskim izvlačenjem gorionika iz bezbednosnih razloga. Tu je još i usipni koš sa automatskim sistemom za otvaranje vrata opremljen bezbednosnom ručicom sa blokadom.
Peći su opremeljene gorionicima na naftu ali sa mogućnošću ugradnjom gorionika na plin.
ST st 2

TIP spoljne dimenzije kotla
DxŠxV (mm)
Zapremina primarne
komore (m3)
Kapacitet sagorevanja
(kg/h)
Broj
gorionika
SD60 2000x1100x1300 0,6 60 2
SD120 2600x1300x1300 1,1 120 2
SD200 3500x1300x1500 1,9 180 3
REZERVNI DELOVI
Rezervni delovi

uputstvo

uputstvo za korišćenje i
puštanje u rad

Gorionik

Spalionica

Spalionica

Gorionici su srazmerno prilagođeni potrebnoj snazi i potrošnji nafte i opremljeni sistemom za automatsko izvalčenje i uvlačenje u primarnoj komori.

Vrata za čišćenje pepela sa vazdušnim difuzorima za hlađenje gorionika

Završetak procesa spaljivanja i hlađenje primarne komore
* Pored pumpe do 3000 W MPG5 poseduje i pumpu visokog pritiska od 5000 W.

Kako peć tipa SD radi?

Gorionici zagrevaju primarnu komoru na temperaturi nešto višoj od 800 C dok se dim spaljuje u sekundarnoj komori na temperaturama preko 1000 C Primarna komora je dizajnirana tako da omogućuje maksimalno sagorevanje bez stvaranja "mrtvih" zona. Sekundarna komora je urađena tako da je iskorišćen maksimalni put prolaska gasova i omogućeno potrebno vreme zadržavanja gasova kroz komoru. Ovako oslobođena toplota prolazi kroz izmenjivač toplote koji je dizajniran tako da je maksimalno iskorišćen efekat izmene toplote. Na izlazu iz izmenjivač protok gasova se reguliše klapnom. Izlaz gasova iz izmenjivač toplote nastavlja se dimnjakom dužine 5 m. Na izmenjivač toplote može se priključiti posuda sa cirkulacionom pumpom za zagrevanje tehnološke vode. Kompletan sistem je otvorenog tipa tako da se izbegla mogućnost pregrevanja i eventualne havarije.
Proces sagorevanja vodi se automatski pomoću elektronskog panela, termoregulatora i sondi koje su urađene za ove uslove rada ( rad sa visokim temperaturama do 1300 °C).

Termo sonde i regulatori temperature kontrolišu rad gorionika tako da se obezbeđuju optimalni uslovi sagorevanja sa zadatim parametrima.

Čišćenje pepela koji se vrlo malo oslobađa vrši se pomoću otvora na čeonim stranama kotla.

Prednosti ovako dizajniranog kotla su :
   - Sagorevanje otpada
   - Eliminisanje nastanka zaraze,smradi i sakupljanja glodara kod eventualno odlaganje otpada( rešavate se otpadnih materija čim nastanu )
   - Iskorišćavanje otpadne materije za dobijanje tople vode koja je osnov u ovakvoj industriji.Postoji mogućnost povezivanja centralnog grejanja prostoriji preko ovog sistema topole vode .
   - Eliminisanje troškova transporta otpada .


spalionica diag

Šematski prikaz rada peći za spaljivanje otpada