Get Adobe Flash player

DC 6000
Uređaj za kontrolu i čišćenje el. dizni
Da li ste znali da servis električnih dizni predstavlja više od 25% od ukupnog servisa na vozilima. U našoj zemlji postoji više od milion vozila sa elektronskim ubrizgavanjem.
Zašto su zahtevi za servisiranje vozila sa direktnim ubrizgavanjem goriva toliko strogi? Zbog globalnog zagađivanja atmosfere, vlasti su morale da uvedu zakone o emisiji izduvnih gasova kod motornih vozila.
Kako to sistem za ubrizgavanje utiče na rad motora? Sistem za ubrizgavanje konstruisan je tako da radi u skladu sa kompjuterom na vozilu, da bi se osigurao idealan odnos vazduha i goriva od 14,7 : 1. Ovim se obezbeđuje najbolji odnos : potrošnje , zagađenja okoline i visoke preformanse motora.
Koja je uloga dizne? Dizna ima vitalnu ulogu zato što kompjuter preko njih kontroliše smešu time što određuje vreme za koje će brizgaljka da bude otvorena ili zatvorena. To vreme se meri u milisekundama i stalno varira u zavisnosti od informacija koje dolaze u kompjuter od ostalih senzora na vozilu.
Zašto brizgači zahtevaju redovan servis? Odgovor je prljavština.Izlazni deo brizgača čine ispusni otvori prečnika 12 mikrona.Prljavština, parafin i druga nečistoća vremenom se natalože na izlaznom delu brizgača sprečavajući pravilan protok goriva. Na usisani deo, u usisanoj grani motora gorivo se zadržava na izlaznom delu brizgača gde usled zagrejanosti motora ispari ostavljajući mu količinu naslaga koje se vremenom nagomilavaju. Ovaj proces se dešava svaki put kada se motor zaustavi.Izračunato je da naslage od 5 mikrona izazivaju 25% manji protok goriva, a sa samo 10 % manjim protokom goriva može doći do manjih problema na motoru kao što su: podrhtavanje motora , gubljenje snage i povećanje potrošnje.


naslage u sistemu za ubrizgavanje nastale usled nepravilnog rada električnih dizni. načini brizganja čiste i zaprljane električne dizne Izračunato je da naslage od 5 mikrona izazivaju 25% manji protok goriva

Da li kompjuter može da kompezira ovakve nedostatke?
Može ako je sistem za ubrizgavanje opremljen senzorima za izduvne gasove preko kojih može da se poveća vreme za koje je brizgaljka otvorena i time kompezuje slabiji protok zbog zaprljanja. Mada se u stvarnosti to retko dešava. Zaprljanje varira od brizgača do brizgača u zavisnosti od njegovog položaja u usisnoj grani motora. Kompjuter ne može da zna koji od brizgača je zaprljan više a koji manje pa zbog toga povećava vreme brizganja svih brizgača.Zato je kod nekih cilindara smeša suviše bogata a kod drugih suviše siromašna.Kada se sagleda ukupan rad motora on nije na zadovoljavajućem nivou i može se rešiti samo dovođenjem svih brizgača u pravilan rad.
Kako brizgači mogu da se vrate u pravilan rad? Tehnički, rešenje je da se svi brizgači zamene novim i ako je jedan samo pokvaren ne znajući koji. Da bi bio uspešan u servisiranju brizgača serviser mora da ponudi mušteriji trajno rešenje svaki put .Da bi to postigao serviser mora da ima mogućnost provere svakog brizgača posebno a i sve zajedno kako pre, tako i posle pranja brizgača.

KAKO REŠITI PROBLEM ZAPRLJANIH DIZNI?

Uređaj dc 6000 je namenjen za kontrolu i ultrazvučno čišćenje svih tipova električnih dizni. Simulira kompletan rad motora počev od broja obrtaja motora, vremena otvaranja dizni, vremena rada i radnog pritiska. Računar pored mogućnosti zadavanja navedenih parametara ima i mogućnost odabira tri programa:
-program namenjen čišćenju dizni
-startovanja dizne od minimalnog do maksimalnog broja obrtaja (600-6000)
-turaža
Uređaj je opremljen stroboskopom koji zajedno sa programom dva i tri omogućava još bolju vizuelnu kontrolu dizne u različitim uslovima rada.

Kako uređaj kontroliše dizne? Dizne se postave na kontrolnu rampu i povežu uz pomoć univerzalnih konektora, podesi se radni pritiskak i gore navedeni parametri, a zatim se startuje uređaj. Pored vizuelne kontrole koju omogućava stroboskop kontroliše se i izbrizgana tečnost svakog brizgača zasebno, a dozvoljeno odstupanje je do 5%.

Kako uređaj čisti dizne? Dizne se postave u ultrazvučnoj kadi USB4 koja je sastavni deo uređaja i aktivira se program za čišćenje.

Zašto je bitno aktivirati program za čišćenje? Da bi kvalitetno očistili električnu diznu potrebno je da dizna pulsira što nižim taktom (brojem obrtaja) sa što dužim vremenom otvaranja. Ovakav način čišćenja obezbeđuje da tečnost prolazi u što većoj kolličini kroz diznu i time omogućuje kvalitetnije i temeljnije čišćenje.
Ultrazvučne vibracije "udaraju" u diznu brzinom od 40000 puta u sekundi čime obezbeđuju temeljno čišćenje. U tabeli su prikazane karakteristike i tipovi dc uređaja.
DC6000

TIP dimenzije radne kade
AxBxH
A'xBxH'
br.obrtaja motora
( obr/min )
otvaranje dizni
(ms)
radni pritisak
(bar)
vreme rada
(min)
dc6000/4 600x350x800
800x350x1700
600-6000 1-10 0-6 0-15
dc6000/6 800x350x800
1000x350x1700
600-6000 1-10 0-6 0-15
REZERVNI DELOVI
Rezervni delovi

uputstvo

uputstvo za korišćenje i
puštanje u rad


MGT-USB
CONTROLPANNEL USB4 mgtusb
Digitalna elektronika treće generacije sa "soft tach" upravljanjem koja automatski prepoznaje niskoomske i visokoomske dizne i prilagođava parametre za rad. Pored navedenog uređaj prepoznaje dizne sa greškom. Dizne se postavljaju u ultrazvučnoj kadi USB 4 koja je sastavni deo uređaja. sredstvo mgt-usb, namenjeno za odmašćivanje dizni

Posle odrađenog tretmana u ultrazvučnoj kadi dizna je odmašćena, međutim, da li je to dovoljno? Nije, ultrazvuk u kombinaciji sa programom za čišćenje uspešno odmašćuje diznu ali krupnija prljavština ostaje zarobljena u dizni, zašto? Zato što dizna brizga tečnost odozgo na dole i odmašćena prljavština ostaje zarobljena u situ jer ne može da prođe kroz njega, pa je potrebno diznu isprati sa suprotne strane.
Kako isprati diznu u suprotnom smeru?
Uređaj DC je opremljen sistemom za kontra ispiranje koji dizne otvara maksimalno i ispire sa suprotne strane, rezultat : dizna je kompletno oprana bez ikakvih oštećenja.Uređaj dc 6000 je urađen od nređajućeg čelika Č4580.
Garantni rok je 24 meseci.
DC6000


Stalak
PALETA BOJA I MATERIJALA

dc colors